+31318415127 info@zwemnetwerk.nl
Gastheerschap, wat houdt dat in?

Gastheerschap, wat houdt dat in?

De klant is koning. Maar hoe realiseer je dit voor jouw gasten? Het antwoord is simpel: middels goed gastheerschap. Gastheerschap is het oprecht aandacht geven aan je gasten zodat zij zich veilig en welkom voelen. In dit artikel gaan we dieper in op gastheerschap en de belangrijkste elementen.   

Communicatief vaardig

Een goede gastheer is communicatief vaardig. Dit betekent dat hij/zij weet hoe je een gast aanspreekt. Empathie is hierbij van essentieel belang, je moet je kunnen inleven in de gast en hoe deze een bepaalde situatie beleefd. Het is daarbij ook handig als je in staat bent om de klant in zijn eigen taal te woord te staan, al is dit lang niet altijd mogelijk.

Flexibel

Je werkt als gastheer met mensen in verschillende situaties. Dit betekent dat je altijd geconfronteerd kan worden met onverwachte gebeurtenissen. Als goede gastheer/gastvrouw ben je in staat om hier op een gepaste wijze mee om te gaan en je flexibel op te stellen.

Initiatief

Een essentieel onderdeel van gastheerschap is het tonen van initiatief. Wacht niet af, maar speel in op (verwachte) situaties, zodat je problemen voor bent. Denk bijvoorbeeld aan grote drukte. Wanneer je ziet dat jouw collega het erg druk heeft of gaat krijgen, spring dan bij waar mogelijk om ervoor te zorgen dat jouw gasten en collega zo min mogelijk last hebben van de drukte. Een actieve en flexibele houding is ook hier van belang.

Dienstbaar/behulpzaam

Als gastheer sta je altijd klaar voor de wensen van je gast. Dit betekent dat jij een belangrijke rol speelt in het tevreden houden van je gasten. Een dienstbare gastheer doet moeite voor zijn gasten en is ook bereid om te investeren in het boven water krijgen van deze wensen. Stel vragen en luister om boven tafel te krijgen wat je voor ze kan betekenen. 

Vakkundig

Een vakkundige gastheer heeft kennis van zaken en kan daarom zijn gasten alles vertellen over de aangeboden diensten. Op het moment dat de klant een vraag stelt waar je geen antwoord op hebt, dan ben je ook in staat dit eerlijk aan te geven en hier later op terug te komen. Let op! Vertel een klant nooit informatie die niet klopt, dan kan je beter aangeven dat je het niet weet.

Representatief

Je bent als gastheer het aanspreekpunt van het bedrijf en daarmee representatief voor je werkgever. Dit betekent dat niet alleen je gedrag, maar ook je uiterlijk hier een belangrijke rol in speelt. Gedrag en uiterlijk moeten representatief zijn en passen bij het bedrijf. 

Stressbestendig

Ook tijdens momenten van veel druk en stress moet een gastheer de rust bewaren richting de klant. De klant blijft koning en mag zo min mogelijk maken van jouw stress.

Iedereen heeft wel eens te maken gehad met een gastheer en elke gastheer is weer anders. Hoe word jij het liefste ontvangen door een gastheer?

Hoe ga je om met oplopende frustratie?

Hoe ga je om met oplopende frustratie?

Steeds vaker vinden er in Nederland incidenten plaats waarbij oplopende frustratie een rol speelt. Denk hierbij aan een scheldpartij richting winkelmedewerkers, maar ook aan handhavers die bekogeld worden met stenen bij een demonstratie. In de samenleving lijkt agressie steeds gewoner te worden.

Oplopende frustratie bij het zwembad

Ook zwembadmedewerkers krijgen steeds vaker te maken met frustratie, agressie, bedreigingen of andere onprettige situaties. Zo komen bezoekers bij de kassa op een agressieve manier melden dat ze het niet eens zijn met een bepaalde beslissing of worden medewerkers bedreigd na het aanspreken van bezoekers op de regels. Wat kan je als zwembadmedewerkers in dit soort onprettige situaties doen?

Opleidingen tegen oplopende frustratie

Er zijn verschillende opleidingen ontwikkeld tegen oplopende frustratie. Zo bestaan er opleidingen voor oplopende frustratie in de samenleving in het algemeen. Ook zijn er opleidingen tegen oplopende frustratie die meer gericht zijn op het zwembad.

Wat leer je tijdens een opleiding tegen oplopende frustratie?

Tijdens deze opleidingen leer je als zwembadmedewerker wat te doen in een situatie waarin iemand frustratie of agressie toont. Na het afronden van één van deze opleidingen sta je sterker in je schoenen tegenover agressieve bezoekers.

De inhoud van de verschillende opleidingen verschilt. Vaak beginnen de opleidingen met achtergrondinformatie zoals de verscheidene soorten agressie en de oorzaken daarvan. Daarna komt het hoofdpunt: wat kan je doen tegen de oplopende frustratie om de situatie niet te laten escaleren? Zo werkt bepaald gedrag oplopende frustratie in de hand en zorgt ander gedrag voor meer rust.

Wij zijn benieuwd hoe jij zou optreden tegen een bezoeker die frustratie toont. Wat zou je juist wel en wat zou je juist niet doen? En wat zou je graag terugzien in de opleidingen?

Ieder kind is uniek – het belang van de juiste zwemlesmethode

Ieder kind is uniek – het belang van de juiste zwemlesmethode

Volgens een onderzoek van NL Zwemveilig uit 2018 stapt ruim een kwart van de ouders met kinderen op zwemles over naar een andere zwemlesaanbieder. Vaak omdat de ouders ontevreden zijn over de methode en kwaliteit van de zwemlessen. Een groot deel van de ouders was echter wel tevreden. Het allerbelangrijkste in de keuze voor een bepaalde zwemschool, is of de gehanteerde methodiek aansluit bij de individuele behoeften van jouw kind. Hoe passender het aanbod, hoe groter de kans dat het kind met plezier maar ook goed leert zwemmen. Om ouders een beter beeld te geven van een aantal mogelijkheden vergelijken wij hieronder een aantal van de veel gebruikte diplomalijnen, zwemlesmethodieken en de kwaliteitsborging die daarmee gepaard gaan.

Diplomalijnen

Omdat er in Nederland geen diplomalijnen volgens de wet zijn vastgesteld, kunnen zwemlesaanbieders zich bij diverse diplomalijnen aansluiten. Hieronder staan de basiskenmerken van een aantal vaak gehanteerde diplomalijnen kort uitgelegd. Naast deze diplomalijnen kent Nederland nog meer verschillende kleinere aanbieders als ZwemOnderwijs Nederland (ZON) en de Nederlandse Stichting Water en Zwemveiligheid (NSWZ).

De Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) legt de nadruk op het wennen en op gemak voelen in het water door middel van spelenderwijs leren. Hierbij leren kinderen de zwemslagen aan en oefenen ze onverwachte situaties in het water. Een belangrijke pijler bij de diplomalijn van Envoz is zwemveiligheid en zelfredzaamheid in het water. Het is meer gericht op survival (overleven), waarbij de zwemslagen een belangrijk onderdeel zijn van het ‘leren overleven’ in het water.

De Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) legt met haar diplomalijn SuperSpetters de nadruk op leren zwemmen in kleine groepjes op een leuke en losse manier. Na het wennen aan het water worden eerst de crawlslagen aangeleerd. Daarna komen de schoolslag en enkelvoudige rugslag aan bod. De betrokkenheid van ouders in het zwemtraject is hierin erg belangrijk. De diplomalijn van EasySwim start direct met het leren zwemmen in diep water, ondersteund door een floatsuit met drijvers erin. Per individu wordt gekeken wanneer oefeningen zonder floatsuit gedaan kunnen worden. Tijdens de lessen wordt veel zelfstandigheid gevraagd van het kind.

Zwemlesmethodieken

Belangrijk om te weten, is dat een diplomalijn niet bepalend is voor de zwemlesmethodiek die wordt gehanteerd. Zwemlesaanbieders hebben zelf de keuze hoe zij zwemles geven en toewerken naar de eisen die zijn vastgelegd in de gekozen diplomalijn. Als ouder is het belangrijk om je juist in dit deel te verdiepen. Want wat bij het ene kind past is niet per se geschikt voor het andere kind. Maar wat zijn dan zaken waar je op moet letten?

Allereerst is er de afweging tussen snel of langzaam. Het ene kind is er klaar voor om middels een snelcursus te leren zwemmen, terwijl de ander erbij gebaat is als het traject wat langzamer verloopt. Ook de grootte van de groep is belangrijk in de afwegingen. Is jouw kind gebaat bij een kleine groep met veel individuele aandacht, of kan hij of zij ook prima functioneren in een grote groep. Verder wordt er op verschillende manieren toegewerkt naar een eindresultaat:

  • Verschillende niveaus: sommige zwemlesaanbieders kiezen ervoor om te werken met badjes/niveaus, waarbij een kind doorstroomt naar een volgend badje/niveau zodra hij/zij over bepaalde vaardigheden beschikt.
  • Meegroeien met de groep: andere zwemlesaanbieders kiezen ervoor om de groep bij elkaar te houden bij dezelfde zweminstructeur. Bij dergelijke methodieken wordt vaak meer gedifferentieerd binnen een les, om ieder op zijn eigen niveau les te geven.

Een ander belangrijk onderdeel van de zwemlesmethodiek is zelfstandig leren versus klassikaal leren. Wordt er met de hele groep gewerkt aan dezelfde vaardigheden onder begeleiding van de zweminstructeur, of gaan kinderen zelfstandig aan de gang met bepaalde vaardigheden aan de hand van bijvoorbeeld stuurkaarten? Al met al een diversiteit aan aanbod, waar je je als ouder goed in moet verdiepen om een onderbouwde keuze te kunnen maken die aansluit bij jouw kind.

Kwaliteitsborging

Ondanks het feit dat er geen landelijke kwaliteitsborging is voor de diverse diplomalijnen, zijn er wel een aantal kwaliteitssystemen ingericht. Bij grote landelijke organisaties als de NRZ, Envoz en KNZB wordt de kwaliteit gewaarborgd door regelmatig inspecteurs langs te sturen bij afzwemmomenten, om te zien of het afzwemmen voldoet aan de diploma-eisen. Op die manier worden zwemlesaanbieders die deze diplomalijnen hanteren regelmatig getoetst.

Er komt best wel wat kijken bij het kiezen van de juiste zwemlesaanbieder voor jouw kind. Maar zolang je de behoeften van jouw kind altijd in het oog houdt en een aanbieder zoekt die een passende methodiek aanbiedt, kom je als ouder een heel eind. Ons advies is om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van jouw kind en te vertrouwen op de kennis en vaardigheden van de betrokken zweminstructeurs.

Bronnen

https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=9163&m=1539939880&action=file.download
https://www.zwemschoolwijzer.nl/lesmethodes/
https://www.knzb.nl/alles_over_zwemmen/zwemveiligheid/zwemles_superspetters/
https://www.envoz.nl/diplomas/a-b-c-diploma-serie.html
https://www.easyswim.com/nl/ouders/pijlers-methodiek/

 

Hoe kan jij levens redden?

Hoe kan jij levens redden?

Zwemmen brengt altijd een zeker risico met zich mee: het risico op verdrinking. Zou jij ook willen bijdragen aan de veiligheid van bezoekers in én om het water? Het toenemende aantal verdrinkingen geeft ook aan hoe belangrijk het is dat toezichthouders goed opgeleid zijn en dus weten hoe zij moeten handelen in geval van een noodsituatie. Om (toekomstige) toezichthouders voor te bereiden op noodsituaties in zwembaden, is de cursus Zwemmend Redden voor Zwembaden ontwikkeld door de Reddingsbrigade Nederland in samenwerking de Nationale Raad Zwemveiligheid.

 

Zwemmend Redden voor Zwembaden

De cursus Zwemmend Redden voor Zwembaden leidt mensen op zodat ze in geval van nood, in én rondom het zwembad, vakkundig te hulp kunnen schieten. In de cursus komen alle nodige onderwerpen aan bod, van het herkennen van een drenkeling tot aan het leveren van nazorg.

Voorbeeld

In de buurt is een nieuw zwembad neergezet. Op elke pilaar hangt een werpzak. Alles is gloednieuw. Er ontstaat een noodsituatie en je wilt de werpzak gebruiken om een droge redding uit te voeren, maar dan blijken alle werpzakken vast te zitten aan de pilaar met een tie-wrap. Bovendien is het touw in de werpzak nog verpakt. Oftewel: je loopt ernstige vertraging op. Om dergelijke vervelende situaties te voorkomen is het belangrijk dat je weet waar je mee bezig bent en om regelmatig te checken of alle materialen in orde zijn en voor het grijpen liggen.

Belang

Naast het kunnen toepassen van EHBO en reanimatie is het voor toezichthouders van essentieel belang dat zij een basisopleiding volgen voor het redden van mensen in het zwembad. Dit wordt niet voor niets gestimuleerd door de overheid, de branches en ondernemingen. De inhoud van de cursus besteedt veel aandacht aan de praktijk en sluit daar dus ook goed bij aan. In het geval van een calamiteit of incident weet je in ieder geval dat je zo goed mogelijk bent voorbereid. Het allerbelangrijkste is echter dat jij als toezichthouder jezelf ook veilig voelt. Naast dat je weet wat je wel moet doen, is het belangrijk dat je vooral weet wat je NIET moet doen. Dat je weet hoe je iemand anders kunt helpen zonder jouw eigen veiligheid of de veiligheid van omstanders in gevaar te brengen.

De kracht van herhaling

Om ervoor te zorgen dat je als toezichthouder zeker kunt zijn én blijven van jouw vaardigheden, is het belangrijk om de zwemtest, ontwikkeld door Reddingsbrigade Nederland, minimaal twee keer per jaar te herhalen. Dit kan bijvoorbeeld op de locatie waar je werkt. Het is van belang om dan ook gelijk een ontruiming te oefenen en dit te laten aftekenen, zodat jij aantoonbaar up-to-date bent. Het praktijkexamen Zwemmend Redden voor Zwembaden dien je één keer in de twee jaar te herhalen om je licentie geldig te houden. Wil jij een bijdrage leveren aan de veiligheid van zwemmend Nederland? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op.

Bron: Zwemmend Redden voor Zwembaden – Reddingsbrigade