Zwemmend Redden voor Zwembaden (ZRZ)

Een derde van de Nederlanders zwemt minstens eens per jaar. Voor veel mensen zorgt zwemmen voor ontspanning. Zwemmen brengt echter wel risico’s met zich mee. Deze risico’s kunnen aanmerkelijk verkleind worden door goed opgeleide zwembadmedewerkers in dienst te hebben. Daarom is het belangrijk voor zwembadmedewerkers dat zij in een risicovolle situatie weten hoe te handelen. De opleiding Zwemmend Redden voor Zwembaden leidt mensen op tot kwalitatief goede lifeguards.

Incompany Blended learning

1 lesdag

Op Aanvraag

Wat houdt de opleiding Zwemmend Redden voor Zwembaden (ZRZ) in?

Tijdens de opleiding Zwemmend Redden voor Zwembaden (ZRZ) leer je onder andere hoe je herkent of iemand in nood is, hoe je een natte of droge redding uitvoert en welke hulpmiddelen je hierbij in kan zetten.

De opleiding bestaat uit twee onderdelen. Aan de ene kant hebben we de theoretische kennis. Deze wordt aangeboden met een e-learning die ter voorbereiding dient op de klassikale bijeenkomst. Tijdens de klassikale bijeenkomst gaan we de opgedane kennis toepassen en zoeken we verdere diepgang. Het theoretische deel van de opleiding wordt afgetoetst aan de hand van een inleveropdracht waarbij je een aantal cases moet uitwerken.

Het tweede onderdeel van de opleiding is de praktijk. Hoe voer je nu daadwerkelijk een redding uit. We gaan dit in groepsverband oefenen, waarna ook een praktijkexamen volgt.

 

Voor wie

De opleiding Zwemmend Redden voor Zwembaden (ZRZ) is geschikt voor iedereen die in een zwembad wil werken of werkt. Het is belangrijk dat je als medewerker weet hoe je de veiligheid in het zwembad zoveel mogelijk kan waarborgen. Mocht het dan toch mis gaan, dan moet je ook in staat zijn om een redding uit te voeren.

 

Leervorm

De opleiding bestaat uit een klassikale bijeenkomst van 1 dag en een e-learning met bijbehorende inleveropdracht ter voorbereiding.

 

Resultaat

Na het volgen van de opleiding Zwemmend Redden voor Zwembaden (ZRZ) ben je in staat om:

  • Personen in nood te herkennen.
  • Natte en droge redding uit te voeren met diverse reddings- en hulpmiddelen.
  • Diverse vervoers- en bevrijdingsgrepen toe te passen.
  • Een redding uit te voeren, eventueel in teamverband.

 

Certificaat

Na afronding van deze opleiding ontvang je een certificaat vanuit de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen. Om je licentie geldig te houden moet je om de twee jaar opnieuw een opleiding volgen.

 

Instroomvereiste

Voor deze opleiding geldt geen instroomvereiste.

 

Voorbereiding

Ter voorbereiding op deze opleiding bestudeer je de e-learning Zwemmend Redden voor Zwembaden (ZRZ). Je ontvangt hiervoor een toegang tot de digitale leeromgeving. De voorbereidingstijd bedraagt 4-8 uur inclusief inleveropdracht. De inleveropdracht dien je een week voor aanvang van de klassikale training in te leveren via de digitale leeromgeving.

 

Vervolgopleidingen

Binnen het zwembad zijn er veel verschillende functies. Na het behalen van jouw Zwemmend Redden voor Zwembaden (ZRZ) heb je de mogelijkheid om middels het succesvol afronden van de modules “Gastheerschap” en “Omgaan met oplopende frustratie” de Certificeerbare Eenheid 1: Lifeguard Zwembad te behalen. Hiervoor dien je wel nog een examen af te leggen.

 

Contact

Hebben wij uw interesse getoond voor de opleiding: ‘Zwemmend Redden voor Zwembaden (ZRZ)? Neem dan contact op via onderstaand contactformulier. Wij bieden naast deze opleiding ook andere opleidingen aan.

Contactformulier