Omgevingswet voor vijfde keer uitgesteld

Omgevingswet voor vijfde keer uitgesteld

Het invoeren van de Omgevingswet is voor de vijfde keer uitgesteld. De techniek, waardoor het in oktober werd uitgesteld, rondom de wetten en regels is inmiddels op orde. Gemeenten willen genoeg tijd om alles te regelen. Hierdoor heeft het ministerie ervoor gekozen de wet opnieuw uit te stellen.

Minister Hugo de Jonge heeft laten weten dat de invoering van de Omgevingswet voor de vijfde keer is uitgesteld. De invoering van de omgevingswet gaat volgens de huidige planning in op 1 januari 2024. Gemeenten en het bedrijfsleven hebben dan nog genoeg tijd voor de voorbereiding van deze ingrijpende wet volgens de Tweede Kamer.

De Omgevingswet bundelt meerdere wetten en regels voor ruimtelijke ordening. In totaal worden 26 wetten samengevoegd waaronder op het gebied van water en bodem. Door deze bundeling wordt het bijvoorbeeld makkelijker om bouwvergunningen te krijgen.

De reden dat de Omgevingswet in oktober werd uitgesteld was, omdat het systeem achter het aanvragen van de vergunningen nog niet optimaal was en nog wel eens haperde. De techniek achter het systeem is inmiddels wel op orde. De Jonge vindt het verstandiger om de Omgevingswet opnieuw uit te stellen om eventuele mankementen op tijd te kunnen vangen.

Het belang van communicatie bij zwemlessen

Het belang van communicatie bij zwemlessen

Elke ouder en/of verzorger wil dat zijn/haar kind veilig in en rondom het water kan spelen. Om ervaring in het water op te doen zijn er daarom ook zwemlessen nodig. Een belangrijke taak van de zweminstructeur hierbij is communiceren. Naast de communicatie met kinderen, gaat het ook om communicatie met ouders en/of verzorgers en natuurlijk ook de collega’s niet vergeten.

Communicatie voor de start van de zwemles
Ouders en/of verzorgers willen graag informatie over de organisatie, prijs en manier van de zwemles, voordat hun kind daadwerkelijk start. Het is belangrijk dat deze communicatie goed op orde is en dat deze informatie ook toegankelijk is via bijvoorbeeld website, folders, social media of een informatiebijeenkomst.
De zwemlessen zijn te volgen in meerdere talen.

Wanneer leerlingen voor het eerst komen zwemmen is het belangrijk dat ouders/leerlingen weten wat ze kunnen verwachten voor en tijdens de zwemles. Deze informatie kan verstrekt worden op bijvoorbeeld een informatieavond, intake of middels een mail/brief voorafgaand aan de eerste zwemles.

 

Hoe betrek je de ouders en/of verzorgers erbij?
Ouders en/of verzorgers vinden het belangrijk om te weten wat hun kind gaat leren. Vaak hebben ze hiervan al een beeld opgebouwd op basis van eigen ervaringen uit hun jeugd. Er is echter een groot verschil tussen de oude en nieuwe zwemlessen. Veel ouders zijn daarom verbaasd over wat kinderen tegenwoordig moeten kunnen. Betrek de ouders en/of verzorgers bij de zwemlessen, laat zien wat je als zweminstructeur doet en waar je allemaal mee te maken hebt. Er zijn verschillende zwemdiploma’s in omloop.

Laat de ouders en/of verzorgers een aantal keren kijken en bijvoorbeeld meezwemmen waardoor ze hun kinderen kunnen helpen met het aanleren van de juiste zwemslag. Zo weten ze ook wat hun kinderen moeten leren en moeten kunnen voor het behalen van hun diploma’s. Zorg ervoor dat de ouders en/of verzorgers de lessen fysiek kunnen volgen of zorg voor een leerlingvolgsysteem waarin de progressie wordt bijgehouden van de leerlingen. Blijf communiceren van voor het begin van de zwemles tot het behalen van het zwemdiploma, daar bereik je ook “good will” mee. Niet alleen communiceren wanneer het fout gaat. Ieder kind, ouder en/of verzorger waardeert het om gehoord en begrepen te worden.

Welke opleidingen zijn er eigenlijk?

Welke opleidingen zijn er eigenlijk?

Vorige week las je in het artikel ‘ Waarom is het volgen van een opleiding zo belangrijk?’ dat je als zwembadmedewerker moet weten hoe je moet handelen in bepaalde situaties en wat voor verantwoordelijkheden het allemaal met zich meebrengt. Het belang van de opleiding is nu duidelijk, maar welke opleidingen zijn er nu eigenlijk?

 

Lifeguard zwembad (CE1)
We beginnen met lifeguard zwembad. Hier begint iedereen die interesse heeft om in het zwembad te gaan werken. In deze certificeerbare eenheid leer je meer over wat het werk als lifeguard inhoudt en wat hierbij komt kijken. Denk hierbij niet alleen aan het uitvoeren van reddingsacties, maar ook aan hygiëne en veiligheid, omgaan met oplopende frustratie en gastheerschap.

 

Begeleider zwemactiviteiten (CE2)
De begeleider recreatieve zwemactiviteiten verzorgt recreatieve activiteiten, die aansluiten op de motievenspecialisatie en doelen van de specifieke (groepen) deelnemers. Daarbij wordt er op de veiligheid van de deelnemer gelet en worden risicovolle situaties voorkomen. Deze opleiding bestaat uit een algemene deel en een specialistisch deel. Het algemene deel van begeleider zwemactiviteiten bestaat uit:

  • Ontwikkelen en evalueren van activiteiten.
  • Verzorgen van activiteiten.
  • Verlenen van eerste hulp tijdens de activiteit.
  • Inspelen op de behoefte van de deelnemer.

 

Lesgever zwem-ABC (CE3)
De Lesgever Zwem-ABC verzorgt zweminstructie aan kinderen gericht op het (beter) leren zwemmen. Daarbij let je op de veiligheid van de deelnemer en voorkom je risicovolle situaties.

Daarvoor heb je de juiste beroepscompetenties voor nodig:

  • Verzorgen van zwemlessen.
  • Ontwikkelen en evalueren van een lessenreeks.
  • Verlenen van eerste hulp tijdens de zwemles.

In deze certificeerbare eenheid leer je hoe je zwemles moet geven en wat hier allemaal bij komt kijken. Denk hierbij niet alleen aan het aanleren van zwemvaardigheden, maar ook natuurkundige principes, biomechanica, die hieraan ten grondslag liggen, de pedagogische aspecten en jouw rol als zweminstructeur.

 

Leidinggevende in het zwembad (CE4)
Om ‘Leidinggevende in het zwembad’ te worden dienen CE1 tot en met CE3 afgerond te worden. Hierna kan je voor ‘Leidinggevende in het zwembad (CE4)’ gaan. Een leidinggevende kan mensen motiveren en managen. De kandidaten kijken tijdens hun opleiding naar hun eigen organisatie en analyseren vervolgens de situatie. Daarnaast kijken ze buiten de organisatie en zoeken ze contact met klanten. Wat vinden klanten en wat zou beter kunnen? Er is altijd wel een verbeterslag mogelijk en kandidaten kunnen laten zien hoe die verbeterslag kan worden gerealiseerd.

De opleiding gaat ook dieper in op het rendementsaspect, de kosten en de baten. Na het afronden van CE4 mag iemand zich allround zwembadmedewerker noemen.

De kerntaken van de leidinggevende zijn:

  • Leidinggeven aan medewerkers van het zwembad.
  • Plannen en ontwikkelen van activiteitenprogramma en bijdrage leveren aan beleid voor recreatieve en zwembewegingsactiviteiten.
  • Verrichten van uitvoerende werkzaamheden in en om het zwembad.

De leidinggevende in het zwembad werkt nauw samen met zijn collega leidinggevenden en/of (allround) zwemonderwijzers. Verder werkt hij/zij ook met toezichthouders, technische dienst, de receptionist/baliemedewerker en het horecapersoneel in de accommodatie.

Ben jij benieuwd naar de opleidingen of heb jij door dit artikel interesse gekregen, kijk dan verder naar onze academy.

Waarom is het volgen van een opleiding zo belangrijk?

Waarom is het volgen van een opleiding zo belangrijk?

Veel werkgevers eisen een bepaalde vooropleiding of voorkennis, maar dit hoeft niet bij elke baan per se zo te zijn. In de zwemwereld is deze voorkennis voor zowel werkgever als personeel letterlijk van levensbelang, maar waarom?

 

Wat doe je in Noodsituaties?

Als werkgever wil je er zeker van zijn dat je werknemers weten hoe ze in bepaalde situaties moeten handelen. Neem als voorbeeld dat iemand in het water kramp krijgt in zijn/haar kuit. Wat moet je als lifeguard of zweminstructeur dan precies doen? Welke stappen moet je ondernemen om iemand veilig en ongedeerd aan de op de kant te krijgen? De meeste denken bijvoorbeeld dat je iemand zo snel mogelijk naar het droge moet brengen, maar wist je dat staan op een been met kramp juist voor een botbreuk kan zorgen?

Tijdens je opleiding leer je hoe je op verschillende situaties moet handelen. Er wordt verwacht dat jij als lifeguard de juiste handelingen uitvoert en weet wat je moet doen. Als werkgever vind je het fijn als je medewerker weet waar hij of zij over praat tijdens de zwemlessen of tijdens het toezichthouden. Het is niet alleen handig om te weten waar je het over hebt, maar ook hoe je de kinderen of volwassenen bepaalde slagen leert. Iedereen leert namelijk weer op een andere manier. Het is van belang dat je kennis hebt over de lesinhoud en dit op juiste manier kan overbrengen op de leerlingen als je deze lessen geeft, maar ook waar je op moet letten als je kinderen met beperkingen lesgeeft. Natuurlijk hebben kinderen met bijvoorbeeld een beperking een hele andere manier van lesgeven nodig.

 

Veel verantwoordelijkheid

Werken in het zwembad wordt vaak gezien als een ‘makkelijke baan’, maar het is niet vanzelfsprekend waar je mee bezig bent. Je hebt serieuze verantwoordelijkheden. Als er een ongeval plaatsvindt in het zwembad ben jij samen met je team verantwoordelijk voor de directe zorg en de nazorg. Als lifeguard of zweminstructeur ben jij degene die de veiligheid van je bezoekers of leerlingen waarborgt in en om het water. Er zijn bepaalde gedragscodes die je moet volgen tijdens je werkzaamheden. Werken in het zwembad brengt veel verantwoordelijkheden met zich mee en dit is niet voor iedereen weggelegd.

Bestaat een vertrouwenspersoon in de zwembadwereld?

Bestaat een vertrouwenspersoon in de zwembadwereld?

De functie vertrouwenspersoon is anno 2023 een bekend begrip, maar dit is niet altijd zo geweest. De rol van een vertrouwenspersoon wordt steeds belangrijker en vervult een grote rol in het waarborgen van een veilige werkomgeving van medewerkers.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is een persoon aan wie een medewerker vertrouwelijke zaken kwijt kan. Een vertrouwenspersoon kan intern werken, maar het kan ook iemand zijn die extern is aangetrokken. Meestal hebben deze vertrouwelijke zaken betrekking op ongewenste omgangsvormen zoals pesten, discriminatie of grensoverschrijdend gedrag.

Als een vertrouwenspersoon een melding ontvangt zorgt hij of zij voor de eerste opvang van de desbetreffende medewerker. Daarna kijkt een vertrouwenspersoon of er een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.

Daarnaast informeert een vertrouwenspersoon de medewerker over de eventuele mogelijkheden en vervolg stappen die hij of zij kan ondernemen. Zoals in elke branche staat de medewerker meestal centraal, iedereen doet ertoe en iedereen verdient het met respect behandeld te worden.

 

Vertrouwenspersoon in de zwembadwereld

Vanuit de Arbowet zijn werkgevers verplicht om een veilige werkomgeving te bieden aan hun werknemers. Daar hoort ook bij dat je aandacht hebt voor psychosociale arbeidsbelasting. Dit geldt ook voor de zwembadbranche. Er zijn momenteel nog relatief weinig vertrouwenspersonen actief in de zwembadbranche, maar op dit gebied vinden momenteel een aantal ontwikkelingen plaats. Houd onze socials in de gaten voor meer informatie!

Marcels ervaring in Suriname

Marcels ervaring in Suriname

Begin november vertrok onze academie directeur Marcel naar Suriname om daar deel te nemen aan een mooi initiatief van Project Help A Star Foundation. Stichting Help A Star Foundation had Marcel benaderd om samen met hen een programma op te stellen voor doven, blinden en slechtzienden. Bij dit programma stond tijdens de lessen het aspect overleven in het water centraal. Dit programma ondersteunt Marcel met zijn kennis en ervaring die hij in zijn carrière heeft opgedaan en zijn jaren bij onder andere ZwemNetwerk. 

Dankbaar

Marcel heeft een aantal dankbare weken achter de rug in Suriname.
Hij voelt zich dankbaar dat Stichting Help A Star Foundation en ZwemNetwerk hem deze kans hebben gegeven, om betrokken te zijn bij het helpen zwemmen van doven en blinden. Survivalaspecten stonden centraal in deze eerste sessie. Het is een verbreding als professional om de communicatie met deze doelgroepen te doen. Je leert al snel te communiceren in gebarentaal en de blinden hebben juist weer fysieke kaders en begeleiding nodig. Er wordt op een hele andere manier lesgegeven dan in Nederland.

De kinderen hebben de eerste survival skills uitgevoerd. De basis is gelegd voor een doelgroep die dit nooit had kunnen krijgen zonder initiatief vanuit Stichting Help A Star Foundation. De dove volwassenen hebben in dit kader hun eigen programma gekregen. De resultaten waren als ‘waardevol en intensief’ ervaren. 

Leerzaam

Marcel is zelf al meer dan 40 jaar werkzaam in de zwembadbranche, maar hij gaf aan dat hij in Suriname veel heeft geleerd. Het verschil in de benadering tussen doven en blinden. Het verschil in communicatie van kinderen en volwassenen. De volwassenen kunnen hun waardering onder woorden brengen, maar de kinderen lieten dit merken door enthousiasme en de wil om te blijven leren. Dit laatste is niet zo gek gezien er niet, alleen voor de kinderen, maar ook voor de volwassenen een hele wereld opengaat wegens het gevoel van veiligheid.

Toekomst

Er is een goede basis gelegd en het is belangrijk dat deze basis een verdiepingsslag krijgt. Het plan is om dit de komende jaren aan te bieden. Ook voor de mensen in Suriname, als ook in andere landen waar deze doelgroepen nog niet alle aandacht krijgen. De mogelijkheid voor een herhaling is er. Zowel de lokale als landelijke overheid ondersteunen het project van Stichting Help A Star Foundation.