+31318415127 info@zwemnetwerk.nl
ZwemNetwerk en de KNZB slaan de handen ineen en gaan partnership aan – Interview met Alex van Hunen

ZwemNetwerk en de KNZB slaan de handen ineen en gaan partnership aan – Interview met Alex van Hunen

Zaterdag 12 augustus speelden de Nederlandse waterpolomannen een interland tegen China. Rondom deze wedstrijd werd de partnership bekrachtigd tussen de KNZB en ZwemNetwerk. In dit interview geeft algemeen directeur Alex van Hunen zijn visie op dit partnership.

Hoe is deze samenwerking tot stand gekomen?

Sinds de oprichting van ZwemNetwerk is er altijd veel samengewerkt met lokale zwemverenigingen, onder andere om op die manier te zorgen voor voldoende ‘zwemkwaliteit’ langs de badrand. Via wederzijdse contacten zijn we met de KNZB in gesprek gegaan om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Vanuit ZwemNetwerk hebben we de ambitie om een bijdrage te leveren aan de zwemsport en de zwembadbranche onder andere door de verbindende partner te zijn op het gebied van opleidingen en personeel.

Op welke punten gaan de KNZB en ZwemNetwerk precies samenwerken? En wat zijn hierbij de voordelen voor beide partijen?

Het partnership levert wederzijdse voordelen op. Zo moet het mogelijk worden om middels de website van de KNZB je op te geven voor diverse opleidingen, zoals EHBO, BHV en lifeguard. Dit geldt voor zowel individuele leden als verenigingen. De KNZB maakt het voor ZwemNetwerk mogelijk om haar vacatures in de zwemwereld te delen met de leden van de KNZB. Op die manier hopen we een wisselwerking te bewerkstelligen waar zowel ZwemNetwerk als de KNZB en haar leden van profiteren. Daarbij levert ZwemNetwerk een financiële bijdrage aan de KNZB en in het bijzonder de waterpoloërs om hun ambities en doelen te realiseren. 

Hoe zullen de verenigingen profiteren van deze samenwerking?

De verenigingen kunnen bij ZwemNetwerk om adviezen vragen, maar kunnen bij ons ook terecht voor opleidingen of voor informatie voor leden die op zoek zijn naar een baan in de zwemwereld. Hoe leuk is het om als waterpoloër of wedstrijdzwemmer zomers in een buitenbad toezicht te houden, waarbij je dit ook nog eens kan combineren met jouw (top)sport? Denk bijvoorbeeld aan Guus Wolswinkel, Kas te Riele, Nina en Lars ten Broek die namens ZwemNetwerk bij Zwembad de Vrije Slag in Bennekom aan de badrand hebben gestaan als lifeguard. Kirsten en Lars Verhalle zijn op dit moment nog steeds actief voor ons. 

Welke doelen hopen de KNZB en ZwemNetwerk samen te bereiken?

Een van de doelen die wij willen realiseren is een stuk bewustwording bij bijvoorbeeld verenigingen. Bij sleutelverhuur zijn verenigingen zelf verantwoordelijk voor het houden van toezicht. Dat betekent dat er ook mensen binnen de vereniging opgeleid moeten worden om de veiligheid van de leden te waarborgen tijdens de activiteiten.

De KNZB kan in onze optiek een veel grotere rol spelen in het landelijke personeelstekort bij zwembaden. Het werken in een zwembad is namelijk heel goed te combineren met de zwemsport zelf. Daarbij komt dat ‘echte zwemmers’ aan de badrand ook veel voordelen opleveren voor de zwembaden zelf.

Als ZwemNetwerk willen wij hier de ondersteunende partner in zijn.

Invoering omgevingswet uitgesteld

Invoering omgevingswet uitgesteld

14 oktober jl. heeft Minister De Jonge bekend gemaakt dat de invoering van de omgevingswet met een halfjaar wordt uitgesteld. De invoering van de omgevingswet staat nu op 1 juli 2023. In het artikel van Binnenlandsbestuur werd duidelijk dat De Jonge met dit vijfde uitstel het advies van het adviescollege ICT-Toetsing negeert. Zij raadde De Jonge bij een nieuw uitstel een fundamentele herbezinning op het digitale stelsel aan, maar hier is geen gehoor aan gegeven.

Definitieve datum

Ter onderbouwing van zijn keuze heeft De Jonge aangegeven dat hij geen steun hoort bij medeoverheden en uit het bedrijfsleven. ‘Wel hoor ik nadrukkelijk de roep om duidelijkheid over de definitieve datum.’ Deze roep om een definitieve datum geeft druk en heeft ervoor gezorgd dat overheden grote stappen voorwaarts hebben gezet.

 

Te vroeg

Volgens De Jonge drongen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen en de rijkspartijen aan om vast te houden aan de datum van inwerkingtreding per 1 januari 2023, maar lagen de provincies dwars. De geplande datum van 1 januari 2023 komt te vroeg, ‘omdat nog niet alle elementen op de voor de provincies belangrijke instrumenten, in de keten zijn beproefd.’, aldus de Jonge.

 

Extra tijd 

De nieuwe datum zorgt voor extra test- en oefentijd in de planketen en is er ook meer tijd voor het oplossen van de problemen die voortkomen uit het testen. De Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM’s) zijn minder nodig, ‘omdat de leveranciers langer de tijd hebben hun laatste software voor inwerkingtreding op te leveren’. De extra tijd heeft daarentegen ook een aantal nadelen volgens De Jonge ‘Uitstel brengt voor deze partijen extra werklast met zich mee in verband met de benodigde aanpassingen van werkwijze, wet- en regelgeving en het inrichten van de voorbereiding naar een nieuwe inwerkingtredingsdatum.’

 

Meer werk

Het nieuwe uitstel leidt er ook toe dat de instrumenten en de beleidsvernieuwingen van de Omgevingswet later ingezet kunnen worden. ‘Dit leidt tot dubbel werk voor projecten en ontwikkelingen die in voorbereiding waren.’ Tot slot leidt de nieuwe datumverplaatsing tot extra kosten voor de bevoegde gezagen en rijkspartijen.

Al met al was dit voldoende reden voor de Jonge om tot dit besluit te komen. Het biedt partijen in de zwembadbranche nog meer ruimte om zaken voor te bereiden om zo straks tot een succesvolle implementatie te komen.

Interview met Mitchel van Leeuwen

Interview met Mitchel van Leeuwen

Mitchel van Leeuwen is al zes jaar werkzaam bij ZwemNetwerk en is momenteel werkzaam als financieel medewerker. Mitchel heeft door de jaren heen een mooie ontwikkeling doorgemaakt binnen ZwemNetwerk. Hieronder lees je zijn verhaal.

Wil je jezelf eens voorstellen?

Mijn naam is Mitchel van Leeuwen, ik ben 21 jaar en ik ben al zes jaar werkzaam bij ZwemNetwerk. Ik studeer Bedrijfseconomie aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en werk momenteel vanuit ZwemNetwerk als dagverantwoordelijke bij de Vrije Slag en als financieel medewerker op het kantoor bij ZwemNetwerk.

Hoe ben je bij ZwemNetwerk gekomen?

Ik ben op mijn zestiende in dienst gekomen bij ZwemNetwerk. Alex van Hunen (CEO) was toentertijd mijn voetbaltrainer. In deze periode belde Alex mij met de vraag of ik bij ZwemNetwerk (toen actief onder iSwim) wilde komen werken. Aan het begin twijfelde ik, want het was wel een verantwoordelijkheid die je erbij krijgt op die leeftijd. In die periode was het niet gebruikelijk dat een 16-jarige als lifeguard aan de slag ging.

In mijn beginperiode bij ZwemNetwerk waren er nog geen allround medewerkers: je had kassamedewerkers of lifeguards. Ik was de jongste lifeguard bij de Vrije Slag. Het eerste jaar vond ik het spannend, omdat je op jonge leeftijd veel moet aan kunnen spreken. Gelukkig stond er altijd wel een ervaren lifeguard bij. In mijn vierde jaar werd ik dagverantwoordelijke (teamleider) door middel van ervaring en kennis.

Hoe heb jij je de afgelopen jaren ontwikkeld bij ZwemNetwerk en wat is er in die zes jaar gebeurd?

Ik heb veel meer zelfvertrouwen gekregen de afgelopen jaren, want als je aan het zwembad staat moet je er staan. Je moet een rustige uitstraling hebben en overzicht houden. De bezoekers moeten het gevoel krijgen dat er een verantwoordelijke staat met zelfvertrouwen. Dat geeft de bezoeker een veilig gevoel. Als je aan het zwembad werkt kun je niet verlegen zijn, je moet met de bezoeker spreken. Dat kunnen leuke gesprekken zijn, maar je moet soms ook autoritair zijn zodat de regels opgevolgd worden.

Als dagverantwoordelijke stuur je mensen aan, dat betekent ook dat je mensen aanstuurt die een stuk ouder zijn dan jijzelf. Het is een uitdaging om op je negentiende leiding te geven aan een team en daarmee eindverantwoordelijke te zijn voor wat er gebeurt in het zwembad. Je moet bepaalde protocollen volgen in geval van nood. Jij bent dan de verantwoordelijke om dat goed te laten verlopen.

Wat zijn je huidige werkzaamheden?

Sinds 2022 ben ik werkzaam als financieel medewerker bij ZwemNetwerk en ik ben ook nog steeds dagverantwoordelijke bij zwembad de Vrije Slag. Verder spring ik ook bij in de horeca en ben ik verantwoordelijk voor het tellen van het geld, maak ik rapportages, offertes en facturen. Ik heb geholpen bij inrichten van het kassasysteem bij zwembad de Vrije Slag en dit hebben we ook voor zwembad ‘t Willaer gedaan.

Tijdens mijn werk voor zwembad de Vrije Slag had ik zelf aangeboden om op kantoor te komen helpen. Ik hoorde dat ZwemNetwerk nog wat financieel werk had liggen. Dit resulteerde in een stageperiode vanaf maart 2022 bij ZwemNetwerk voor mijn opleiding bedrijfseconomie. Tijdens mijn stageperiode werd ik gevraagd of ik één dag per week op kantoor wilde komen werken.

Wat zijn je doelen op de lange termijn?

Ik zit momenteel in mijn laatste jaar van de studie bedrijfseconomie. Na deze studie wil ik graag een deeltijdstudie volgen die gericht is op sport en evenementen. Omdat de bedrijfsactiviteiten hier goed op aansluiten zou ik in de toekomst iets kunnen betekenen voor ZwemNetwerk.