Tijdens de warme weken brachten de vele openluchtzwembaden in Nederland welkome verkoeling voor hun bezoekers. Het was een zomerseizoen met extremen. Aan de ene kant hebben we een veel mooie en warme dagen gekend met veelal mooie bezoekersaantallen. Aan de andere kant was dit ook noodzakelijk aangezien de stijgende prijzen, niet alleen van energie maar bijvoorbeeld ook van onderhoud, het noodzakelijk maakten voor openluchtzwembaden om meer inkomsten te vergaren.

Onderlinge verschillen

Ondanks de mooie zomer zien we grote verschillen tussen de openluchtzwembaden. Waar het ene zwembad mooie bezoekersaantallen kende, valt het voor het andere zwembad tegen. Waar komen deze verschillen vandaan? Het is moeilijk te zeggen. Wat wel opvalt is dat de verwarmde opeluchtzwembaden over het algemeen meer bezoekers mochten ontvangen. Ook zijn het vooral de kleinere zwembaden die naar buiten brengen dat het bezoekersaantal dit seizoen boven verwachting hoog lag. Deze zelfde verschillen zien we ook bij de openluchtzwembaden die wij vanuit ZwemNetwerk operationeel runnen. Waar de ene haar vooraf begrootte bezoekersaantal haalde, zat de ander eronder of erboven. Er is niet een lijn in te trekken.

Stijgende kosten

Wat veel openluchtzwembaden grote parten speelt dit seizoen is de toename van kosten. Zwembaden die de afgelopen jaren bezig zijn geweest met het verduurzamen van hun bad, profiteren nu optimaal van deze investering. De stijging van de energieprijzen heeft op hen minder impact, dan op de zwembaden die stoken op gas. Zo heeft Zwembad de Vrije Slag in Bennekom gedurende het zomerseizoen maar 1,5 dag hoeven draaien op gas. De rest van het seizoen hebben ze voor het warmhouden van het bad gebruik gemaakt van de zonnecollectoren en warmtepompen. De verdrievoudiging van de energieprijzen betekent voor veel zwembaden dat er meer bezoekers nodig zijn om uit de kosten te komen. Maar niet alleen de energieprijzen zijn toegenomen, maar ook kosten voor bijvoorbeeld inkoop van materialen en horeca zetten de begroting van de zwembaden onder druk. Daarbij komt het personeelstekort in de branche met daaraan gelieerd de stijgende personeelskosten.

Toekomst van de buitenbaden

De afgelopen decennia zijn vele openluchtzwembaden gesloten. Desondanks zien we veel lokale initiatieven vanuit burgers en gemeentes voor het behoud van een lokaal openluchtbad. Een ontwikkeling die we hopelijk nog vele jaren kunnen volhouden, zodat ook de komende generaties gebruik kunnen maken van deze mooie recreatie-activiteit. Welke initiatieven zouden buitenbaden kunnen ondernemen om in de periode dat ze zijn gesloten inkomsten te genereren?