Tien jaar ZwemNetwerk!

Tien jaar ZwemNetwerk!

Tien jaar geleden, op 1 oktober 2012, startte het bedrijf iSwim. Tien jaar later, werkzaam onder de naam ZwemNetwerk, met een uitgebreid team en bredere werkzaamheden is ZwemNetwerk nog niet klaar met ontwikkelen. In dit artikel blikken we terug op hoe dit zo gekomen is kijken we vooruit wat de visie van ZwemNetwerk voor de toekomst is.

Hoe het begon

ZwemNetwerk begon in 2012 als zwemschool, onder de naam iSwim. De visie van iSwim was gebaseerd op het leveren van een bijdrage aan de zwembranche door middel van kwaliteit en professionaliteit. Ook wilde iSwim ruimte bieden voor opleidingen. Vanaf 2014, twee jaar na de oprichting, verbrede de focus van iSwim naast de zwemschool ook op outsourcingsprojecten. Zo begon ZwemNetwerk in de zomer van 2014 met outsourcing bij openluchtzwembad de Vrije Slag te Bennekom en kwam Tesqua daar in 2017 bij.

Ontwikkelingen

In 2018 vond er een grote verandering plaats binnen het bedrijf: de naam veranderde in ZwemNetwerk en de zwemschool maakte plaats voor een breder bedrijf in de zwembranche. ZwemNetwerk koos de richting van intermediair binnen de zwembranche. In 2018 begon de samenwerking van ZwemNetwerk met SRO. De laatste jaren heeft ZwemNetwerk zich verder doorontwikkeld. Zo ontwikkelt ZwemNetwerk, sinds 2020, zwembad gerelateerde opleidingen en mogen we sinds dit jaar zwemonderwijs leveren voor de gemeente Utrecht.

Toekomstvisie

ZwemNetwerk wil zich in de toekomst verder ontwikkelen tot de ondersteuner en helpende hand in de zwembranche. Hierbij willen we, als netwerk binnen de zwembranche, de juiste ondersteuning bieden aan zwembaden en zwemscholen op het gebied van opleidingen en op het gebied van personeel.

Wildgroei aan cao’s

Wildgroei aan cao’s

Door privatisering en marktwerking zijn zwembaden en hun cao’s in de afgelopen decennia flink veranderd. Vroeger werden veel zwembaden beheerd door gemeentes of gemeentelijke instellingen. Medewerkers werden veelal te werk gesteld volgens gemeentelijke richtlijnen en arbeidsvoorwaardes. Welke veranderingen zijn eigenlijk tot stand gekomen?

Privatisering zwembaden

In de loop der tijd hebben steeds meer gemeentes hun zwembaden ondergebracht bij stichtingen, exploitanten of commerciële partijen. Veelal kwam dit voort uit financiële overwegingen, maar ook het maken van een professionaliseringsslag speelde hierin een grote rol. Deze zogenoemde privatisering heeft ervoor gezorgd dat er verschillende cao’s hun intrede hebben gedaan in de zwembadbranche. Denk hierbij aan de cao’s Vermo (Verzelfstandigde Maatschappelijke Organisaties) en Recreatie.

Marktwerking zwemscholen

Ook onder zwemscholen treedt steeds meer marktwerking op. Dit is te zien aan de opkomst van veel zwemscholen. Veel van deze zwemscholen maken gebruik van de faciliteiten van bestaande zwembaden van bijvoorbeeld hotels of zorginstellingen. Deze zwemscholen zijn meestal niet aangesloten bij een cao en hebben daarom de mogelijkheid zelf hun arbeidsvoorwaarden te bepalen. Ook veel fitnesscentra of sportinstellingen huisvesten een zwemschool. In deze situatie is vaak de cao Sport van toepassing.

Verbindende factor

De privatisering en marktwerking hebben geleid tot een grote diversiteit een cao’s en arbeidsvoorwaarden. Om hier meer structuur in te brengen is de Wizz in 2016 opgericht met als doel zwembaden en zwemscholen een vereniging te geven om hun belangen te behartigen. De Wizz wil de verbindende factor zijn in deze wildgroei aan cao’s en arbeidsvoorwaarden. Eind juni van dit jaar heeft de Wizz daarom een verzoek gedaan bij het ministerie van Sociale Zaken om de door hun ontwikkelde cao Zwembaden en Zwemscholen algemeen bindend te verklaren. Deze cao is in samenwerking met de vakbonden FNV Publiek Belang, FNV Recreatie en CNV Vakmensen ontwikkeld. Het streven van de Wizz is dat alle zwembaden en zwemscholen deze cao gaan hanteren. Dit is een grote stap van het beëindigen van de wildgroei aan cao’s en arbeidsvoorwaarden binnen de zwembadbranche.

Wij zijn benieuwd naar jullie visie op deze ontwikkeling.