De zomer is in volle gang en de tropische dagen stapelen zich op. Hoog tijd om een buitenzwembad of zwemplas te bezoeken om verkoeling te zoeken. Voor zwembaden is het echter een grote uitdaging om genoeg personeel paraat te hebben staan om de veiligheid van bezoekers te kunnen garanderen. Net als in de hele recreatiesector zijn de personeelsproblemen ook hier groot.

 

Seizoenswerk

Seizoenswerk vraagt veel van de flexibiliteit van medewerkers. De onzekerheid of je voldoende kan werken is groot. Steeds vaker merken we dat medewerkers kiezen voor een baan met vastigheid en zekerheid qua inkomen. Het komt daarom steeds vaker voor dat medewerkers ervoor kiezen om naast hun baan als lifeguard ook een andere baan aan te nemen. Echter, dit zorgt er wel voor dat de flexibiliteit van dergelijke medewerkers afneemt en het steeds moeilijker wordt om op piekmomenten roosters rond te krijgen. Daarbij komt dat veel medewerkers met seizoenswerk te maken hebben met schoolvakanties en daarom in de zomervakantie, tijdens de piek, op vakantie zijn.

 

Corona

Maar niet alleen de onzekerheid speelt een rol in de problemen om voldoende personeel te vinden, ook Corona heeft hier de nodige impact op. Dit zie je niet alleen in de cijfers van ziekteverzuim, maar ook in het aantal mensen dat de zwembadbranche verlaat om in andere sectoren te werken met meer zekerheid. Dit leidt voor de wel beschikbare mensen tot een hogere werkdruk en daardoor ook tot meer uitval.

 

Hoe gaan we hier als sector mee om?

Ondanks de personele problemen is en blijft het voor zwembaden van essentieel belang dat de veiligheid van bezoekers te allen tijde gewaarborgd blijft. Het tekort aan personeel leidt er in sommige zwembaden al toe dat zij tijdelijk de deuren moeten sluiten, omdat ze deze veiligheid niet meer kunnen waarborgen. Maar welke opties zijn er wel? Ga je open met een tekort aan personeel? Of ga je gebruik maken van (niet opgeleide) vrijwilligers met de daarbij behorende risico’s. Prikkelende vragen waar organisaties dagelijks mee te maken hebben.

 

Net als in veel andere branches, lukt het zwembaden simpelweg niet om voldoende personeel aan te trekken. Maar wat kan wel? We moeten als branche creatiever worden op het gebied van candidate attraction. Hoe zorgen we ervoor dat we wel weer de juiste mensen trekken. Allereerst is het belangrijk om op tijd te beginnen met de zoektocht, ook als dit betekent dat je kandidaten lang moet warmhouden. Maar ook het gebruik maken van bestaande netwerken als zwemverenigingen, het breder verspreiden van vacatures en het samenwerken met andere zwembaden uit de regio kan helpen.

 

Maar bovenal moeten we er met z’n allen voor zorgen dat mensen zich bewust worden van hoe leuk het is om in een zwembad te werken en wat dit kan brengen!