De functie vertrouwenspersoon is anno 2023 een bekend begrip, maar dit is niet altijd zo geweest. De rol van een vertrouwenspersoon wordt steeds belangrijker en vervult een grote rol in het waarborgen van een veilige werkomgeving van medewerkers.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is een persoon aan wie een medewerker vertrouwelijke zaken kwijt kan. Een vertrouwenspersoon kan intern werken, maar het kan ook iemand zijn die extern is aangetrokken. Meestal hebben deze vertrouwelijke zaken betrekking op ongewenste omgangsvormen zoals pesten, discriminatie of grensoverschrijdend gedrag.

Als een vertrouwenspersoon een melding ontvangt zorgt hij of zij voor de eerste opvang van de desbetreffende medewerker. Daarna kijkt een vertrouwenspersoon of er een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.

Daarnaast informeert een vertrouwenspersoon de medewerker over de eventuele mogelijkheden en vervolg stappen die hij of zij kan ondernemen. Zoals in elke branche staat de medewerker meestal centraal, iedereen doet ertoe en iedereen verdient het met respect behandeld te worden.

 

Vertrouwenspersoon in de zwembadwereld

Vanuit de Arbowet zijn werkgevers verplicht om een veilige werkomgeving te bieden aan hun werknemers. Daar hoort ook bij dat je aandacht hebt voor psychosociale arbeidsbelasting. Dit geldt ook voor de zwembadbranche. Er zijn momenteel nog relatief weinig vertrouwenspersonen actief in de zwembadbranche, maar op dit gebied vinden momenteel een aantal ontwikkelingen plaats. Houd onze socials in de gaten voor meer informatie!