Begin november vertrok onze academie directeur Marcel naar Suriname om daar deel te nemen aan een mooi initiatief van Project Help A Star Foundation. Stichting Help A Star Foundation had Marcel benaderd om samen met hen een programma op te stellen voor doven, blinden en slechtzienden. Bij dit programma stond tijdens de lessen het aspect overleven in het water centraal. Dit programma ondersteunt Marcel met zijn kennis en ervaring die hij in zijn carrière heeft opgedaan en zijn jaren bij onder andere ZwemNetwerk. 

Dankbaar

Marcel heeft een aantal dankbare weken achter de rug in Suriname.
Hij voelt zich dankbaar dat Stichting Help A Star Foundation en ZwemNetwerk hem deze kans hebben gegeven, om betrokken te zijn bij het helpen zwemmen van doven en blinden. Survivalaspecten stonden centraal in deze eerste sessie. Het is een verbreding als professional om de communicatie met deze doelgroepen te doen. Je leert al snel te communiceren in gebarentaal en de blinden hebben juist weer fysieke kaders en begeleiding nodig. Er wordt op een hele andere manier lesgegeven dan in Nederland.

De kinderen hebben de eerste survival skills uitgevoerd. De basis is gelegd voor een doelgroep die dit nooit had kunnen krijgen zonder initiatief vanuit Stichting Help A Star Foundation. De dove volwassenen hebben in dit kader hun eigen programma gekregen. De resultaten waren als ‘waardevol en intensief’ ervaren. 

Leerzaam

Marcel is zelf al meer dan 40 jaar werkzaam in de zwembadbranche, maar hij gaf aan dat hij in Suriname veel heeft geleerd. Het verschil in de benadering tussen doven en blinden. Het verschil in communicatie van kinderen en volwassenen. De volwassenen kunnen hun waardering onder woorden brengen, maar de kinderen lieten dit merken door enthousiasme en de wil om te blijven leren. Dit laatste is niet zo gek gezien er niet, alleen voor de kinderen, maar ook voor de volwassenen een hele wereld opengaat wegens het gevoel van veiligheid.

Toekomst

Er is een goede basis gelegd en het is belangrijk dat deze basis een verdiepingsslag krijgt. Het plan is om dit de komende jaren aan te bieden. Ook voor de mensen in Suriname, als ook in andere landen waar deze doelgroepen nog niet alle aandacht krijgen. De mogelijkheid voor een herhaling is er. Zowel de lokale als landelijke overheid ondersteunen het project van Stichting Help A Star Foundation.