Duurzame inzetbaarheid is een term waar werkgevers steeds meer mee te maken krijgen en rekening mee moeten houden, maar wat betekent duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid is het tot hun pensioen inzetbaar houden van mensen op de arbeidsmarkt. Door rekening te houden met specifieke wensen en omstandigheden zijn werknemers gezonder, productiever en gemotiveerder om hun werk te doen. Dit is voor zowel de werknemer, werkgever als de maatschappij voordelig.

Wil je als bedrijf de duurzame inzetbaarheid vergroten, dan zijn de volgende punten van belang:

  • Passend werk voor arbeidsongeschikten;
  • Maatregelen voor een veilige werkomgeving;
  • Mogelijkheid tot bijscholing;
  • Flexibele werkafspraken;
  • Geestelijk en mentaal fit houden van je werknemers;
  • Hulp bij dreigende werkloosheid.

Duurzame inzetbaarheid is onder meer belangrijk vanwege het welzijn van werknemers en werk- en inkomenszekerheid. Werkende blijven langer beschikbaar vanwege de mogelijkheid van het leven lang leren. Naast het leven lang leren wordt er ook gekeken naar omscholing waardoor er mogelijkheden zijn om over te stappen naar krapteberoepen. Zo blijven medewerkers inzetbaar en hoeven werkgevers niet over te gaan tot ontslag. Uiteindelijk zorgt duurzame inzetbaarheid ervoor dat mensen langer kunnen blijven werken, maar hierbij moeten de werkzaamheden wel afgestemd worden op de persoon. Denk hierbij aan verlofregelingen of lichtere werkzaamheden.

Met duurzame inzetbaarheid stuur je op werkgeluk. Ziet iemand zich over een aantal jaar aan de badrand nog hetzelfde werk doen? Hoe kan je als organisatie helpen bij de ambities van je medewerkers? Dat zijn de vragen die moet je stellen.

Hou jij je al bezig met duurzame inzetbaarheid?