+31318415127 info@zwemnetwerk.nl
Zwemmen met gymlessen?

Zwemmen met gymlessen?

Drie jaar geleden kregen de scholen te horen dat zij tot het schooljaar van 2023/2024 de tijd hadden om minimaal twee uur per week gym regelen. De start van het nieuwe schooljaar is in zicht, maar of de scholen dit redden weten zij nog niet. Kunnen zwembaden de oplossing bieden? 

Huidige situatie

In 2020 werd het wettelijk verplicht voor scholen om minimaal twee uur per week in te vullen met gym. Geen enkel vak heeft een minimaal aantal uren, maar minister Arie Slob wilde het wettelijk verplichten. De tweede kamer gaf de scholen tot het schooljaar 2023/2024 de tijd om dit te regelen. Voor de scholen die zich hier niet aan houden kunnen vanaf dit schooljaar bestraft worden.

Uit onderzoek blijkt dat maar 28 procent van de gemeenten extra sportlocaties wil bouwen. Nu.nl meldt er wel gekeken wordt naar andere oplossingen voor het tekort, zoals de alternatieve sportlocaties. Hierin kunnen de zwembaden een reddende hand bieden.

Alternatief

Zwemmen is een goede opvulling voor de gymlessen. De zweminstructeurs zijn gespecialiseerd in hun vak en in het lesgeven in het water. De meeste gemeentes hebben een zwembad in de gemeente of in de buurt van hun gemeente, dus reistijd is voor het zwemmen ook geen obstakel. Daarnaast zou het schoolzwemmen ook een mooi impuls geven aan zwembaden en zwemscholen. Bovendien zijn de kinderen zich meer bewust van het ontwikkelen in het water naast hun standaard zwemlessen. Wat ons betreft een prachtige kans voor zowel de scholen als de zwembaden en zwemscholen.

Wat houdt een zwemlesplan in?

Wat houdt een zwemlesplan in?

 Vorige week las je het artikel over welke protocollen er allemaal rondom het zwembad zijn. Deze week gaan we verder in op het zwemlesplan. Wat een zwemlesplan precies inhoudt en hoe je ermee werkt je, dat lees je in dit artikel.

Waarom?

Niet alle zwembaden en zwemscholen zien het nut in van een zwemlesplan. Dit komt, omdat zij het vaak zien als protocol en niet als een levend document. Een zwemlesplan zorgt voor een stip op de horizon, want het is een ruim opgeschreven document, waardoor ouders en/of verzorgers voor jouw bad kiezen, wanneer het kind begint, totdat het zijn/haar zwem ABC heeft gehaald.

Wat is het precies?

Met het zwemlesplan wil je ernaar streven dat de zweminstructeurs op één lijn komen te zitten en naar dezelfde stip op de horizon werkt. Daarnaast weten ze hoe ze wat kunnen communiceren over bepaalde groepen en slagen. Hierin weet je ook wat de begin- en eindtermen zijn van een niveau. Daarnaast ook wat een leerling moet kunnen voor het eindniveau van het diploma. Ook stel je vast hoe om te gaan met een Leerlingvolgsysteem (LVS), wanneer zet je er iets in en wie doet wat. Ook kan je er zien hoe het proef- en afzwemmen is, denk aan tijden, eisen en etc. Dit geldt ook voor kijklessen, mee zwemlessen, vakanties, tenzij je deze informatie op nieuwsbrieven actueel meegeeft. 

Communicatie

Het is een optie om een zwemlesplan in beknopte versie in de wachtruimte te legen tijdens het wachten onder de zwemles. Op deze manier krijgen de ouders en/of verzorgers de mogelijkheid om kennis te maken met het zwemlesplan. Communicatie kan plaatsvinden via een LVS als je die gebruikt, fysiek en vooral tijdens de kijklessen.

Daarnaast als je geen ouders tijdens de zwemlessen binnen (wil) hebben kan het ook door middel van een terugbel verzoek. Communicatie is erg belangrijk van het begin tot het einde van een diplomatraject. Niet alleen communiceren wanneer het niet goed gaat, maar ook communiceren over de vorderingen. Wanneer je de ouders en/of verzorgers betrekt bij de lessen kan je als instructeur aan de ouder laten zien waar de leerling hulp nodig heeft en de ouder en/of verzorger kan helpen.

Niveau

De niveaus neem je op in het zwemlesplan en hierin beschrijf je ook of dat je een leerling individueel doorgeschoven wordt of met de hele groep. Wat houdt welk niveau in? Hoeveel niveaus zijn per traject van één diploma? Het begin en eind van elke niveau wordt hierin beschreven.

Certificeerbare Eenheid 3

Welke kwaliteiten en kwantiteiten stel jij aan je instructeur? Welke eisen, hygiëne, keuringen en bevoegdheden heb je nodig. Om de kwaliteiten van het zwemlesplan te waarborgen zijn er wel echte vakmensen nodig. Bij deze Certificeerbare Eenheid horen ook de cursussen: Omgaan met oplopende agressie, EHBO/BHV en Gastheerschap. Hiermee hopen wij je handvaten te hebben gegeven over het zwemlesplan. Heeft dit artikel vragen bij jou opgeroepen of ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met info@zwemnetwerk.nl.

Welke protocollen heb je binnen een zwembad?

Welke protocollen heb je binnen een zwembad?

Om een zwembad veilig en van goede kwaliteit te houden is het nodig om protocollen te volgen. Als je werkzaam bent in het zwembad weet je wat deze protocollen inhouden en hoe je deze volgt. Benieuwd naar welke protocollen er eigenlijk zijn en waar deze protocollen voor dienen? Dat wordt hieronder uitgelegd.

Toezichtsplan

Hierin staat beschreven hoe het toezicht geregeld is; met welke kwalificaties je waar in de accommodatie mag toezichthouden. De hoeveelheid lifeguards tegelijk aanwezig moeten zijn in de accommodaties met hun posities wordt hier ook in aangegeven.

Calamiteitenplan

De voorkomende risico’s in jouw accommodatie(s) moeten in kaart zijn. In dit plan staat hoe je calamiteiten kunt beperken in het geval dat er iets fout gaat.

Vrolijk en veilig

Het doel van dit protocol is de veiligheid in en rond de zwemaccommodatie te optimaliseren, waarbij de toezichthoudende instanties op dezelfde manier handhaven en elkaar ondersteunen. 

Veilig en schoon

Dit is een (officiële) keuring die (jaarlijks) een certificering geeft aan jouw organisatie.
Met dit certificaat worden processen/procedures nagelopen m.b.t. de staat van de technische en bouwkundige staat van het zwembad.

Schoonmaakplan

Om de hygiëne en veiligheid te onderhouden heeft de organisatie een plan om alle ruimten en voorwerpen gebruiksklaar te houden. Hierdoor worden ziekte en andere risico’s beperkt.

Zwemlesplan
Hoe organiseert jouw zwembad de zwemlessen, waar bij de medewerker en mogelijk ook de les-ontvangen, weet wat en hoe de inhoud/organisatie van de lessen(-reeks) is.

Veiligheidsplannen

Zwembadwater en-lucht moet veilig samengesteld zijn, zodat de volksgezondheid niet lijdt onder het bezoeken van een zwemaccommodatie. Het arsenaal aan machines, filters, pompen en (chemische) doseringen brengen het beleefklimaat tot een gezond en prettig geheel.

Wil je meer weten over het zwemlesplan? Volgende week lees je meer over het zwemlesplan. Dus houdt onze socials in de gaten.

Omgevingswet voor vijfde keer uitgesteld

Omgevingswet voor vijfde keer uitgesteld

Het invoeren van de Omgevingswet is voor de vijfde keer uitgesteld. De techniek, waardoor het in oktober werd uitgesteld, rondom de wetten en regels is inmiddels op orde. Gemeenten willen genoeg tijd om alles te regelen. Hierdoor heeft het ministerie ervoor gekozen de wet opnieuw uit te stellen.

Minister Hugo de Jonge heeft laten weten dat de invoering van de Omgevingswet voor de vijfde keer is uitgesteld. De invoering van de omgevingswet gaat volgens de huidige planning in op 1 januari 2024. Gemeenten en het bedrijfsleven hebben dan nog genoeg tijd voor de voorbereiding van deze ingrijpende wet volgens de Tweede Kamer.

De Omgevingswet bundelt meerdere wetten en regels voor ruimtelijke ordening. In totaal worden 26 wetten samengevoegd waaronder op het gebied van water en bodem. Door deze bundeling wordt het bijvoorbeeld makkelijker om bouwvergunningen te krijgen.

De reden dat de Omgevingswet in oktober werd uitgesteld was, omdat het systeem achter het aanvragen van de vergunningen nog niet optimaal was en nog wel eens haperde. De techniek achter het systeem is inmiddels wel op orde. De Jonge vindt het verstandiger om de Omgevingswet opnieuw uit te stellen om eventuele mankementen op tijd te kunnen vangen.

Het belang van communicatie bij zwemlessen

Het belang van communicatie bij zwemlessen

Elke ouder en/of verzorger wil dat zijn/haar kind veilig in en rondom het water kan spelen. Om ervaring in het water op te doen zijn er daarom ook zwemlessen nodig. Een belangrijke taak van de zweminstructeur hierbij is communiceren. Naast de communicatie met kinderen, gaat het ook om communicatie met ouders en/of verzorgers en natuurlijk ook de collega’s niet vergeten.

Communicatie voor de start van de zwemles
Ouders en/of verzorgers willen graag informatie over de organisatie, prijs en manier van de zwemles, voordat hun kind daadwerkelijk start. Het is belangrijk dat deze communicatie goed op orde is en dat deze informatie ook toegankelijk is via bijvoorbeeld website, folders, social media of een informatiebijeenkomst.
De zwemlessen zijn te volgen in meerdere talen.

Wanneer leerlingen voor het eerst komen zwemmen is het belangrijk dat ouders/leerlingen weten wat ze kunnen verwachten voor en tijdens de zwemles. Deze informatie kan verstrekt worden op bijvoorbeeld een informatieavond, intake of middels een mail/brief voorafgaand aan de eerste zwemles.

 

Hoe betrek je de ouders en/of verzorgers erbij?
Ouders en/of verzorgers vinden het belangrijk om te weten wat hun kind gaat leren. Vaak hebben ze hiervan al een beeld opgebouwd op basis van eigen ervaringen uit hun jeugd. Er is echter een groot verschil tussen de oude en nieuwe zwemlessen. Veel ouders zijn daarom verbaasd over wat kinderen tegenwoordig moeten kunnen. Betrek de ouders en/of verzorgers bij de zwemlessen, laat zien wat je als zweminstructeur doet en waar je allemaal mee te maken hebt. Er zijn verschillende zwemdiploma’s in omloop.

Laat de ouders en/of verzorgers een aantal keren kijken en bijvoorbeeld meezwemmen waardoor ze hun kinderen kunnen helpen met het aanleren van de juiste zwemslag. Zo weten ze ook wat hun kinderen moeten leren en moeten kunnen voor het behalen van hun diploma’s. Zorg ervoor dat de ouders en/of verzorgers de lessen fysiek kunnen volgen of zorg voor een leerlingvolgsysteem waarin de progressie wordt bijgehouden van de leerlingen. Blijf communiceren van voor het begin van de zwemles tot het behalen van het zwemdiploma, daar bereik je ook “good will” mee. Niet alleen communiceren wanneer het fout gaat. Ieder kind, ouder en/of verzorger waardeert het om gehoord en begrepen te worden.